Довідничок шестикласника

Теоретична інформація з математики 6 клас

Раціональні числа. Математика 6 клас. Розділ 4

Раціональні числа і дії з ними

Два числа, які відрізняються одне від одного лише знаком, називаються протилежними. Натуральні числа, їм протилежні числа і число 0 називаються цілими числами. Цілі числа та дробові числа (додатні і від’ємні) називаються раціональними числами. Модулем додатного числа і числа 0 є саме це число, модулем від’ємного числа – протилежне йому число. Додавання від’ємних чисел. Щоб додати …

Раціональні числа і дії з ними

Відношення і пропорції. Математика 6 клас. Розділ 3

Коло. Круг. Перпендикулярні і паралельні прямі

Відрізок, що сполучає центр кола з точкою на колі, називається радіусом (r). Відрізок, що сполучає дві точки кола і проходить через його центр, називається діаметром кола (d). AB – радіус CD – діаметр Градусна міра повного кута дорівнює 360°. Прямі, які перетинаються під прямим кутом, називаються перпендикулярними. Прямі, які не перетинаються, називаються паралельними. Джерела: https://uk.wikipedia.org

Відношення і пропорції. Математика 6 клас. Розділ 3

Відношення і пропорції

Частка двох чисел називається їх відношенням. Основна властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться, якщо обидві його частини помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля. Рівність двох відношень називається пропорцією. Основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів. Дві величини називаються прямо пропорційними, якщо відношення їх відповідних …

Відношення і пропорції

Звичайні дроби. Математика 6 клас. Розділ 2

Звичайні дроби

Основна властивість дробу. Значення дробу не зміниться, якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Наприклад: Ділення чисельника і знаменника дробу на їх спільний дільник називається скороченням дробу. Щоб додати або відняти дроби з різними знаменниками потрібно виконати такі дії: звести дані дроби до спільного знаменника; …

Звичайні дроби

Подільність натуральних чисел. Математика 6 клас. Розділ 1

Подільність натуральних чисел

Дільником натурального числа називається натуральне число, на яке ділиться дане число без остачі. Кратним натуральному числу називається натуральне число, яке ділиться на дане число без остачі. На 10 діляться всі натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0. На 5 діляться всі натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0 або цифрою 5. На 2 діляться всі …

Подільність натуральних чисел