Відношення і пропорції. Математика 6 клас. Розділ 3

Відношення і пропорції

Частка двох чисел називається їх відношенням.

Основна властивість відношення. Відношення двох чисел не зміниться, якщо обидві його частини помножити або поділити на одне й те саме число відмінне від нуля.

Рівність двох відношень називається пропорцією.

Основна властивість пропорції. Добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів.

Дві величини називаються прямо пропорційними, якщо відношення їх відповідних значень є сталим.

Властивість прямо пропорційних величин. Із збільшенням або зменшенням значень однієї з прямо пропорційних величин у кілька разів, значення другої величини збільшується або зменшується у стільки ж разів.

Дві величини, добуток відповідних значень яких є сталим, називаються обернено пропорційними.

Властивість обернено пропорційних величин. Із збільшенням (зменшенням) значень однієї з прямо пропорційних величин у кілька разів, значення другої величини зменшується (збільшується) у стільки ж разів.

Щоб знайти відсоткове відношення двох чисел потрібно знайти їх відношення і помножити на 100%.

Відношення довжини відрізка на карті до довжини відрізка на місцевості називається масштабом карти.

Подія, яка за одних і тих самих умов може відбутися або ні, називається випадковою подією.

Подія, яка за даних умов обов’язково відбудеться, називається вірогідною.

Подія, яка за даних умов не відбудеться, називається неможливою.

Імовірністю випадкової події називається відношення кількості сприятливих випадків до загальної кількості випадків.

де m – кількість сприятливих випадків, n – загальна кількість випадків.
Джерела: https://uk.wikipedia.org

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *