Довідничок п’ятикласника

Теоретична інформація з математики 5 клас

Дробові числа і дії з ними. Математика 5 клас. Розділ 2

Десятковий дріб

Округлення натуральних чисел Округлюючи натуральне число до певного розряду, усі цифри, записані за цим розрядом, замінюють на 0; якщо перша наступна за цим розрядом цифра 0, 1, 2, 3, 4, то останню цифру, що залишається не змінюють; якщо перша наступна за цим розрядом цифра 5, 6, 7, 8, 9, то останню цифру, що залишається збільшують …

Десятковий дріб

Дробові числа і дії з ними. Математика 5 клас. Розділ 2

Звичайні дроби

Дріб, у якого чисельник менший за знаменник, називається правильним. Правильний дріб менший за 1. Дріб, у якого чисельник більший або дорівнює знаменнику, називається неправильним. Неправильний дріб більший за 1. Щоб виділити цілу частину з неправильного дробу, треба поділити чисельник на знаменник з остачею. Неповна частка стане цілою частиною, остача – чисельником, а знаменник залишиться той …

Звичайні дроби

Натуральні числа і дії з ними. Математика 5 клас. Розділ 1

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

Прямокутний паралелепіпед має 6 граней та 12 ребер. Площа поверхні прямокутного паралелепіпеда це сума площ усіх його граней. Кожна грань прямокутного паралелепіпеда це прямокутник. Площа поверні прямокутного паралелепіпеда обчислюється за формулою: S = 2 (ab + bc + ac) Об’єм прямокутного паралелепіпеда обчислюється за формулою: V = abc Прямокутний паралелепіпед, усі ребра якого рівні, називається …

Прямокутний паралелепіпед. Куб. Піраміда

Натуральні числа і дії з ними. Математика 5 клас. Розділ 1

Трикутник та його види. Прямокутник. Квадрат

Сума довжин усіх сторін трикутника називається його периметром. Трикутник, найбільший кут якого гострий, називається гострокутним. Трикутник, найбільш кут якого тупий, називається тупокутним. Трикутник, найбільший кут якого прямий, називається прямокутним. Сума кутів трикутника дорівнює 180°. Чотирикутник, у якого всі кути прямі називається прямокутником. Протилежні сторони прямокутника рівні. Прямокутник, у якого всі сторони рівні, називається квадратом. Периметр …

Трикутник та його види. Прямокутник. Квадрат

Натуральні числа і дії з ними. Математика 5 клас. Розділ 1

Відрізок. Промінь. Пряма. Кут

Відрізок – лінія, яка має і початок і кінець. Промінь – лінія, яка має початок але не має кінця. Пряма – лінія, яка не має ні початку ні кінця. Геометрична фігура, яка складається з двох променів, що виходять з однієї точки називається кутом. Кути вимірюються в градусах (°) Якщо сторонами кута є доповняльні промені, то …

Відрізок. Промінь. Пряма. Кут

Натуральні числа і дії з ними. Математика 5 клас. Розділ 1

Числові і буквені вирази, формули, рівняння

Вирази, які складаються тільки з чисел, знаків дій і дужок, називаються числовими виразами. Наприклад: 2 + (7 + 8) Вирази, які складаються з букв, чисел, знаків дій і дужок, називаються буквеними виразами. Наприклад: 2 + (a + 8) Запис деякого правила за допомогою букв, що встановлює взаємозв’язок між величинами, називається формулою. Наприклад: P = 2 …

Числові і буквені вирази, формули, рівняння

Натуральні числа і дії з ними. Математика 5 клас. Розділ 1

Натуральні числа. Дії з натуральними числами

Числа, які використовуються при лічбі, 1, 2, 3, 4, … називаються натуральними числами. Найменше число – 1, найбільшого числа не існує. Властивості додавання: переставна властивість a + b = b + a (від перестановки доданків сума не змінюється) сполучна властивість (a + b) + c = a + (b + c) (щоб до суми двох …

Натуральні числа. Дії з натуральними числами